Województwa zawarły porozumienie w sprawie zakupu autobusów szynowych

Nowe pojazdy pojawią się na szynach już za kilka miesięcy
Porozumienie zawarte przez województwa Opolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie i Małopolskie przewiduje do końca 2002 roku zakup 11-14 autobusów szynowych, z których każdy będzie mógł przewieźć kilkudziesięciu pasażerów. Przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego pozwoli na uzyskanie korzystniejszej ceny zakupu pojazdów. Zgodnie z dokumentem podpisanym 16 listopada br. Województwo Śląskie zakupi 2-3 pojazdy, na które przeznaczy nie mniej niż 8 mln zł. W roku bieżącym budżet województwa przekaże na ten cel 3 mln zł. Pieniądze na zakup pojazdów szynowych pochodzić będą przede wszystkim z dotacji budżetowej, a w razie konieczności zostaną uzupełnione o środki własne samorządu. Pojazdy, które staną się własnością województwa, stanowić będą zalążek kolei regionalnej. Linie, na których kursować będą szynowe autobusy, nie zostały jeszcze wybrane. Będą to prawdopodobnie te, na których nie opłaca się eksploatacja normalnych składów pasażerskich, jednak na tyle uczęszczane, by inwestycja okazała się rentowna społecznie i finansowo. Podczas uroczystości w Sali Lustrzanej krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego Województwo Śląskie reprezentował Wicemarszałek Województwa Lucjan Kępka.