35 mln zł na wsparcie pieczy zastępczej

 Zdjęcie Zdjęcie
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023

Wsparcie z budżetu województwa mogą zyskać organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych. Muszą one prowadzić działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

W ramach konkursu przewiduje się dotowanie projektów, których celem jest prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego.

Budżet konkursu na pięć lat wynosi łącznie ok. 35 mln zł, przy czym na każdy rok przeznacza się blisko 7 mln zł wsparcia.

Termin składania ofert mija 7 listopada 2018 r.

Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu