Wolność zaczyna się w samorządzie

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zainaugurował prace w odnowionym składzie

W trakcie uroczystej sesji marszałek Wojciech Saługa wręczył nowym radnym zaświadczenia o powołaniu na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Formuła uzupełniania składu wynika z zapisów regulaminu sejmiku, według którego radni wybierani są na kadencję dwuletnią, jednak co roku dokonuje się wymiany części składu radnych.

„Czerpiemy od was dużo energii, wiedzy, doświadczeń i uczymy się od siebie nawzajem. Cieszę się, że chcecie się angażować społecznie i współdecydować o istotnych dla nas wszystkich sprawach, wspólnie zmieniać rzeczywistość. Musicie wymagać, żeby wasz głos i wasze propozycje zostały wysłuchane, zabiegajcie o to” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

W trakcie sesji 25 młodych mieszkańców regionu objęło mandaty radnych. Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego wybrał ze swojego grona przewodniczącego, którym została Klaudia Franiel, oraz prezydium. W trakcie uroczystej sesji swoim spojrzeniem na samorząd podzielił się z młodymi ludźmi prof. Tadeusz Sławek.

„Nie bójcie się wypowiadać krytycznych uwag wobec świata i formułować własnych propozycji, jak ten stan rzeczy zmieniać. Nie traćcie też z pola widzenia tego, że wciąż budujemy wspólną Europę, bo ona była przedmiotem naszych marzeń od pokoleń. Europejskość jest fragmentem naszej racji stanu, nie bójmy się jej i wykazujmy troskę o wspólne wartości europejskie. Wolność też nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność nie jest nudna, nie bójmy się jej” – podkreślał prof. Tadeusz Sławek.


Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego to jeden z elementów przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego „Programu dla młodych”. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, a sam program koncentruje się na działaniach mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Wśród propozycji, które wpisano w „Program”, znalazły się m.in. mecenat dla młodych, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem seniorów, partnerami międzynarodowymi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS