Komunikat personalny

Marszałek Województwa powołał dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Funkcję tę od 21 października br. pełni Mieczysław Płaneta, którego kandydaturę po rozstrzygnięciu konkursu wskazała Komisja. 

Nowy dyrektor jest związany z katowickim WUP od 1993 roku. Od 1997 roku pełnił funkcję wicedyrektora. W ostatnich latach był odpowiedzialny m.in. za nadzór i koordynację działań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", kontrolę projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozwój poradnictwa i informacji zawodowej.

Mieczysław Płaneta jest absolwentem Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy, integracji europejskiej oraz zarządzania MBA.