Zgoda wokół odcinka ekspresowej S1

Samorządowcy Śląska i Małopolski jednym głosem o przebiegu odcinka od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele samorządów gmin, przez które ma przebiegać planowany odcinek S1, zarekomendowali jej pożądany wariant. Odcinek ma przebiegać od węzła Kosztowy II w Mysłowicach przez Lędziny, Bieruń, Oświęcim, Brzeszcze, Dankowice, Starą Wieś do Bielska- Białej.

 

„Wybrany wariant VI to sygnał jednoznaczny, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budując drogi, nie może lekceważyć interesów społeczności lokalnych oraz regionów. Od Generalnej Dyrekcji zależeć będzie, czy nasza rekomendacja jest znacząca" - powiedział prowadzący spotkanie Piotr Spyra, członek Zarządu Województwa.

 

Dla przebiegu odcinka S1 opracowano sześć wariantów jego przebiegu, uwzględniających m.in. uwarunkowania środowiskowe, przebieg przez tereny zurbanizowane oraz wpływ na ochronę niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau.

 

Projektowana droga ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała na odcinku od węzła Kosztowy II do węzła Suchy Potok jest ważnym elementem międzynarodowego układu zapewniającego połączenia między Polską, Słowacją oraz Czechami. Ruch tranzytowy z drogi S1 i S69 oraz ruch na odcinku Bielsko-Biała - GOP odbywa się istniejącą DK1, której przepustowość, według ekspertów, wyczerpie się w najbliższym czasie. Droga S1 będzie odgrywała także ważną rolę w prowadzeniu ruchu generowanego przez kopalnie.

 

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz, wojewoda małopolski Stanisław Kracik, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Krzysztof Raj, dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA oraz parlamentarzyści i władze samorządowe powiatów i gmin z województwa śląskiego i Małopolski, przez które przebiegać będzie odcinek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.