Podsumowano pierwszy rok realizacji Kontraktu Wojewódzkiego

Wykonano plan finansowy kontraktu
Kontrakt wykonano w 98,6%. Na inwestycje w regionie wydano w jego ramach 166,3 mln zł. Najwięcej – 46,2 mln zł – na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej, 30 mln zł na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku oraz 27,3 mln zł na modernizację Stadionu Śląskiego. W minionym roku zakończono budowę kuchni w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Podczas spotkania Komitetu Monitorującego Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht przedstawił informacje dotyczące realizacji Kontraktu Wojewódzkiego. Podstawowym problemem zakłócającym realizację kontraktu była zbyt mała wielkość zaliczek przekazywanych przez rząd. Dzisiejsze spotkanie Komitetu miało charakter informacyjny. Podczas kolejnego spotkania planowanego na 25 marca br. zostanie oceniony i zatwierdzony roczny raport Wojewody Śląskiego z realizacji kontraktu. Nie wiadomo natomiast, jakie kwoty zostaną przeznaczone na inwestycje regionalne w roku bieżącym. Według zapowiedzi ministerialnych należy spodziewać się ich ograniczenia o połowę, tzn. w Województwie Śląskim do ok. 80 mln zł. Ostateczne kwoty poznamy jednak dopiero po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na rok 2002. Wtedy też będzie można podjąć renegocjacje kontraktów wojewódzkich. „Mamy nadzieję, że ustalając drugą część kontraktu – na rok 2002 – będą brane pod uwagę propozycje samorządu województwa, tzn. że decyzje finansowe dotyczące inwestycji regionalnych nie będą podejmowane w Warszawie” – powiedział po spotkaniu Marszałek Olbrycht. Rok 2001 rok był pierwszym rokiem realizacji Kontraktu Wojewódzkiego. Komitet Monitorujący jest radą powołana przez Wojewodę do oceny realizacji kontraktu. Składa się z przedstawicieli wojewody, ministerstw oraz samorządów.