Jak to się robi w Belgii: śmieci i tereny poprzemysłowe

Walończycy pokazali dziś w Katowicach jak rozwiązują problemy z odpadami i zdegradowanym środowiskiem
SPAQUE – Publiczna Spółka na rzecz Jakości Środowiska i Biuro ds. Odpadów z Walonii (Belgia) zaprezentowały dziś w Gmachu Sejmu Śląskiego doświadczenia tego regionu w prowadzeniu gospodarki odpadami i zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Marylène Moutier z firmy SPAQUE omawiała zagadnienia związane z prowadzeniem Regionalnej Bazy Danych o odpadach i terenach poprzemysłowych, recyclingiem, gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi, a także promocją ochrony środowiska i proekologicznego stylu życia. W części warsztatowej przedstawiono przykłady konkretnych rozwiązań zrealizowanych w Belgii. „Mimo wypracowania planu gospodarki odpadami komunalnymi i trwającymi pracami nad planem gospodarki odpadami niebezpiecznymi brakuje praktycznych rozwiązań w skali regionu. Równie ważnym wyzwaniem pozostaje zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Wykorzystanie sprawdzonych w Belgii przykładów pomoże w krótkim czasie na wprowadzenie w naszym regionie sprawnych rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych w tym zakresie” – powiedział podczas spotkania Lucjan Kępka Wicemarszałek Województwa Śląskiego. W ciągu roku w Województwie Śląskim przemysł wytwarza ok. 50 mln ton odpadów, a mieszkańcy ok. 1,5 mln ton śmieci. Seminarium zostało zorganizowane w ramach współpracy Województwa Śląskiego i regionu Walonii.