II edycja konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury

587,3 tys. zł przeznaczono na dofinansownie projektów w dwóch tegorocznych edycjach konkursu
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury realizowanych w II połowie 2002 roku. Na konkurs wpłynęło 230 wniosków na ogólną wnioskowaną kwotę 2 728 330 zł. Postanowiono dofinansować 78 projekty na łączną kwotę 227 tys. zł, z czego m.in. 94 tys. zł przeznaczono na upowszechnianie kultury, 52,5 tys. zł na przedsięwzięcia w dziedzinie muzyki, a 48,5 tys. zł na projekty wydawnicze. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę kryteria sprecyzowane w „Zasadach konkursu na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury” oraz zasięg i znaczenie projektu, zasadność przedsięwzięcia i jego społeczne uzasadnienie, koszty programu, efektywność oraz dotychczasowe dokonania wnioskodawcy. W pierwszej edycji konkursy na dofinansowanie 89 projektów przewidzianych do realizacji w pierwszym półroczu 2002 przeznaczono 360 300 zł. Łącznie w obu tegorocznych edycjach konkursu dofinansowano 167 projektów na kwotę 587 300 zł.
Załączniki