Szukając pracy na poziomie

Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji cieszą się niesłabnącym powodzeniem

W trzech miastach województwa – Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie można znaleźć atrakcyjne oferty firm, doskonalić swoje umiejętności niezbędne do poszukiwania pracy oraz zdobyć wiedzę z zakresu możliwości wsparcia biznesu w ramach środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy z 8 krajów Unii – Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Słowenii, Czech, Słowacji i Polski, ponadto z propozycjami instytucji szkoleniowych, edukacyjnych oraz wspierających przedsiębiorczość. Podczas tegorocznej edycji wystawcy poszukują fachowców w dziedzinie marketingu, bankowości, ubezpieczenia i informatyki. Poszukiwani są także piekarze, cukiernicy, fryzjerzy czy krawcowe. Swoje stoisko otworzyły także armia oraz uczelnie wyższe, promując się jako wrota do kariery.

Targom towarzyszyły wykłady na temat warunków życia i podejmowania pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie prelegentami byli doradcy EURES z danych krajów. Podczas zajęć warsztatowych odwiedzający poznali metody efektywnego szukania zatrudnienia i budowania pozytywnych relacji z potencjalnym pracodawcą.

Przyszli oraz już funkcjonujący na rynku przedsiębiorcy poznali mechanizmy wsparcia biznesu w ramach środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. W otwarciu Targów organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy uczestniczył wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.