Ponad 54 mln na ochronę zdrowia w województwie

W pierwszej połowie 2010 roku z budżetu Województwa Śląskiego przeznaczono już ponad 54 miliony zł na dotacje, promesy i pożyczki dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

„Ochrona zdrowia należy do głównych zadań Samorządu Województwa, dlatego inwestycje w służbę zdrowia należą do jednych z największych pozycji w budżecie. Wśród największych inwestycji finansowanych przez samorząd województwa jest budowa nowego obiektu przyszpitalnego dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich za kwotę 12 mln zł" - mówi marszałek Bogusław Śmigielski.

Ponad 7,6 mln zł otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. Ok. 3,5 mln zł pochłonie utworzenie dwóch oddziałów - Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Hematologii. Pozostała kwota pozwoli na doposażenie w aparaturę medyczną Oddziałów: Nefrologii, Ortopedii i Chirurgii Urazowej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Okulistyki i Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej częstochowskiego szpitala.

Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa będzie kosztować 6,7 mln zł.

Podobna kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu to koszt ponad 7,8 mln zł. WSS nr 5 zyska także nową aparaturę medyczną - system laserowej chirurgii rogówkowej z platformą planowania zabiegów dla Oddziału Okulistyki oraz lampę do tomografu komputerowego. Szpitalowi udzielono także pożyczki w wysokości ponad miliona złotych na remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich.

„Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach uzyskało 1,9 mln na przebudowę pomieszczeń laboratoryjnych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, termomodernizację i niezbędne remonty.

693 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla całodobowego ambulatorium przyszpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich. Natomiast 382,5 tys. zł będzie kosztować wyposażenie i sprzęt medyczny dla nowego bloku operacyjnego septycznego, Sali wybudzeniowej i Sali pooperacyjnej septycznej na Oddziale VIII piekarskiego szpitala.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowano także dostosowanie do wymogów prawa obiektów Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej, zmodernizowano Poradnię Kardiologiczną wraz z zakupem sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu oraz zakupiono nową aparaturę medyczną w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku ma dokonać zakupu aparatu RTG typu ramię C.

W bieżącym roku również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu otrzymał dotację na „Program termomodernizacji budynków WSS nr 4 w Bytomiu - etap I przebudowa stacji wymienników ciepła wraz z instalacją kolektorów słonecznych" w wysokości 702,7 tys. zł. W ubiegłym roku dotacje Województwa Śląskiego dla tego szpitala wyniosły 5,5 mln złotych. Środki przeznaczono głównie na zakup aparatury medycznej i diagnostycznej. Ponadto szpitalowi udzielono pożyczki w kwocie 2 315 000 zł z przeznaczeniem m.in. na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych z tytułu dostaw i usług. 

Łącznie dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie wg stanu na 29 czerwca 2010 r. wynoszą 48 599 597 zł, promesy 430 230 zł, a pożyczki 1 090 408 zł.

Ponadto dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wynosi 4 000 000 zł, a 350 000 zł przeznaczono dla Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.