Nowe władze Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Jan Olbrycht we władzach CLRAE
Podczas sesji plenarnej w Strasburgu (4–6 czerwca 2002) Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) wybrał swoje nowe władze. Przewodniczącym Kongresu został Herwig Van Staa, burmistrz Innsbrucka. Jan Olbrycht wybrany został przewodniczącym Komitetu Instytucjonalnego Izby Regionów. „Jestem szczególnie dumna z wyboru Jana Olbrychta, Członka Biura Zgromadzenia Regionów Europy (AER), na przewodniczącego Komitetu Instytucjonalnego Izby Regionów”, powiedziała po wyborze Liese Prokop, Prezydent AER. Delegacja polskich samorządów do CLRAE liczy 12 osób (6 członków i 6 zastępców). Jej przewodniczącym jest Jan Olbrycht, który jest równocześnie Członkiem Biura AER od grudnia 2000.
Linki do stron zewnętrznych
Informacja prasowa Zgromadzenia Regionów Europy