Grand Prix dla centrum Sosnowca

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wręczył dziś nagrody w dorocznym konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Śląskiego
W tym roku Grand Prix przyznano władzom Sosnowca oraz zespołowi projektantów: Markowi Dormusowi, Zbigniewowi Hudzikowi, Ewie Wowczak i Jerzemu Wowczakowi za przebudowę centrum Sosnowca. Wyróżniono Zarząd Miasta Gliwice oraz projektantów: Beatę Majerską z zespołem Aqua–Tech, Aleksandra Skupina i prof. Krzysztofa Nitscha – za zagospodarowanie Parku Chopina w Gliwicach. Celem konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich jest promowanie najlepszych rozwiązań urbanistyczno–architektonicznych w zakresie przestrzeni publicznych w województwie. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do władz samorządowych oraz projektantów i inwestorów. W tym roku do konkursu zgłoszono siedem zrealizowanych projektów. Propozycje konkursowe prezentowane były na stronie internetowej www.silesia-region.pl. Kilkuset internautów oddało głosy na wybrane przez siebie projekty. Te które uzyskały największą liczbę głosów były nominowane przez komisję konkursową do nagrody. Dzisiejsza uroczystość była jednym z punktów VI Śląskich Dni Architektury. W Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach wręczono dziś również nagrody w konkursach na najlepszy obiekt architektoniczny Województwa Śląskiego, najlepszy obiekt architektoniczny Katowic, najlepszy obiekt architektoniczny Zagłębia oraz w konkursie na młodego śląskiego twórcę architektury.Zobacz również