Szpital Specjalistyczny w Zabrzu przekazany Śląskiej Akademii Medycznej

Od 1 lipca 2002 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zabrzu stał się Szpitalem Klinicznym nr 8
Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Obrycht oraz Rektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. Tadeusz Wilczok podpisali dzisiaj porozumienie w tej sprawie. Na jego mocy Śląska Akademia Medyczna przyjmuje od Województwa Śląskiego obowiązki i uprawnienia organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Odpowiednie uchwały podjął już Sejmik Województwa Śląskiego oraz Senat ŚlAM. „Przekazanie szpitala w Zabrzu Akademii Medycznej to jeden z punktów restrukturyzacji opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim, której jednym z celów jest uporządkowanie struktury własnościowej szpitali w regionie” – powiedział Marszałek Olbrycht. „Większość oddziałów szpitala to jednostki Akademii, takie rozwiązanie wydaje się być najrozsądniejsze” – dodał. „Dla pacjentów oznacza to wzrost poziomu usług medycznych oferowanych w szpitalu” – stwierdził profesor Tadeusz Wilczok. Szpital w Zabrzu w latach 1951–1970 był szpitalem klinicznym. Lecznictwo zamknięte prowadzone jest w czterech oddziałach klinicznych: chirurgii ogólnej i naczyń, kardiologii, laryngologii oraz dermatologii. Większość kadry medycznej to pracownicy Śląskiej Akademii Medycznej.
Załączniki
Treść porozumienia