Współpracować zamiast konkurować

Dyskutowano o przyszłości terminali w Sławkowie i Bohuminie
Możliwości współpracy przy wykorzystaniu „szerokiego toru” były tematem dzisiejszego spotkania Wicemarszałka Województwa Śląskiego Lucjana Kępki z przedstawicielami Kraju Morawsko–Śląskiego. Rozmawiano o przyszłości terminalu przeładunkowego w Sławkowie oraz w czeskim Bohuminie, możliwościach współpracy oraz integracji systemu transportowego obu regionów. Poruszano także kwestie centrów logistycznych, które powstaną na terenie Województwa Śląskiego i Kraju Morawsko–Śląskiego. „Zamiast konkurować, możemy nawiązać współpracę i wspólnie korzystać z dogodnego położenie obu regionów” – stwierdził podczas spotkania Wicemarszałek Kępka. Ustalono, iż niezbędne jest przeprowadzenie analizy możliwości przejęcia wymiany towarowej prowadzonej pomiędzy Europą a Azją Środkową i Dalekim Wschodem szacowanej na ok. 100 tys. kontenerów rocznie. Mówiono o źródłach finansowania oraz o kwestiach prawnymi związanych z przedsięwzięciem. „Budowa centrów logistycznych jest jednym z elementów konsolidujących system transportowy w obu regionach” – dodał Kępka. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektor gabinetu Hetmana Kraju Morawsko–Śląskiego Petr Vanek, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się logistyką i zainteresowanych budową terminali.