Europa Wielu Kultur

Rola kultury w procesie jednoczenia się Europy jest tematem rozpoczynającej się dzisiaj II Międzynarodowej Konferencji „Europa Wielu Kultur” organizowanej w ramach Letnich Spotkań Europejskich w Wiśle
Podczas dwudniowej konferencji odbędzie się dyskusja dotycząca europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz relacji pomiędzy kulturami narodowymi a kulturą europejską. Głównymi prelegentami są – prof. dr hab. Ewa Jurczyńska–McClusky oraz Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Minister Danuta Hübner, która objęła patronat nad Konferencją. Zdaniem Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta, który jest jednym z uczestników konferencji, ma ona szansę stać się stałym punktem kalendarza imprez europejskich w naszym regionie i przyczynić się do lepszego informowania i promowania idei integracji. W spotkaniu, uczestniczą dyplomaci, politycy, naukowcy, samorządowcy z Austrii, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii i Polski. Konferencji towarzyszy XXXIX Tydzień Kultury Beskidzkiej oraz Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty".
Załączniki
Program konferencji