Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie Unii Europejskiej

6,46 mln euro dla sektora MŚP
Rozpoczęto przyjmowanie wniosków do programu pomocowego Unii Europejskiej „PHARE Spójność Społeczno–Gospodarcza – Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw”. W ramach Programu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń. Program Rozwoju Przedsiębiorstw dofinansuje usługi doradcze i informacyjne. W ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych dofinansowane zostaną usługi informacyjne i techniczne ukierunkowane na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, np. przez uczestnictwo w targach zagranicznych. Budżet tych programów w Województwie Śląskim wyniesie 6,46 mln euro (w tym z funduszy Unii Europejskiej 4,85 mln euro, 1,61 mln euro z budżetu państwa). Wielkość dotacji wynosić może w zależności od projektu od 1 500 do 50 000 euro. „Nowością jest to, iż rozdziału środków europejskich nie dokonają politycy, lecz eksperci. Mimo to, chcielibyśmy aby dofinansowane inwestycje były zbieżne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego” – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marszałek Jan Olbrycht. Wnioski przyjmowane są w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która jest głównym koordynatorem programu. Terminy i warunki składania wniosków oraz formularze dostępne są na stronie internetowej http://www.garr.com.pl/. Województwo Śląskie znalazło się w grupie pięciu województw (obok Podkarpackiego, Podlaskiego, Lubelskiego i Warmińsko–Mazurskiego), które jako pierwsze otrzymają pomoc dla MŚP w ramach Programu PHARE 2000 Spójność Społeczno–Gospodarcza. Łączna kwota wsparcia wyniesie 130 mln euro. Zdaniem Mirosława Marka – Prezesa Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – programy te mogą wspierać działania inwestycyjne w tych przedsiębiorstwach, które nie dysponują dostatecznymi środkami. „Program może finansować ¼ takich nakładów. Szacujemy, że w całym kraju z tej formy pomocy skorzysta ok. 700 przedsiębiorstw” – dodał prezes Mirosław Marek. W Województwie Śląskim jest zarejestrowanych ponad 370 tys. małych i średnich przedsiębiorców. Sektor MŚP zatrudnia 754 tys. osób.