Opracowano program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Powstał kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w rejonie Polski południowej
„Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej” oraz ustalenie sposobu jego realizacji było tematem posiedzenia przedstawicieli zarządów województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Celem programu jest stworzenie na obszarze trzech województw zintegrowanego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Dokument przedstawia system zbiórki, transportu i utylizacji odpadów oraz normy ekologiczne, jakie powinny spełniać urządzenia. W ramach programu powstanie także baza danych o gospodarce odpadami. „Pierwsze opinie świadczą o tym, że może być to program wzorcowy dla innych regionów kraju. Deklaracje przystąpienia złożyły także województwa Podkarpackie i Świętokrzyskie” – powiedział podczas spotkania Członek Zarządu Województwa Śląskiego Waldemar Jędrusiński. Dzięki wprowadzeniu systemu w Województwie Śląskim o ok. 95 tys. ton rocznie zmniejszy się ilość składowanych odpadów niebezpiecznych. System gospodarki odpadami powinien zostać uruchomiony w 2004 roku. Jego wdrożenie zminimalizuje zagrożenia środowiska i w znacznym stopniu poprawi warunki życia mieszkańców regionu. Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej jest realizowany w ramach umowy o współpracy w ochronie środowiska zawartej między Polską i Danią. Prace nad stworzeniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi rozpoczęto w styczniu 2001 roku na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.