Przedstawiono założenia Regionalnego Programu Operacyjnego

Zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju Województwo Śląskie może otrzymać w latach 2004–2006 284 mln euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
W Województwie Śląskim trwają prace nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. RPO będzie komponentem Narodowego Planu Rozwoju, który stanowić będzie podstawę negocjacji między Polską a Unią Europejską w sprawie przyznania w latach 2004–2006 środków z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. „Województwo Śląskie przedstawi pomysł, jak wykorzystać fundusze zgodnie z zasadami polityki regionalnej prowadzonej według standardów Unii Europejskiej”– powiedział Marszałek Olbrycht podczas dzisiejszego spotkania z samorządowcami. „W Unii Europejskiej dominuje model wzmacniania słabych regionów—ale takich, które są przygotowane do wykorzystania funduszy unijnych”– dodał. Zgodnie z założeniami fundusze europejskie będą wykorzystywane na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich oraz rozwoju lokalnego. Dotychczas 136 gmin i powiatów zgłosiło 674 projektów, które będą ubiegały się o dofinansowanie z tego źródła. Zostały one umieszczone w elektronicznej bazie projektów PARTNER, utworzonej w ramach przygotowania RPO. Pod koniec roku kwalifikacje najlepszych z nich przeprowadzi Regionalny Komitet Sterujący.
Załączniki
Prezentacja: Struktura i plan finansowy Narodowego Planu Rozwoju - pdf (276KB)
Prezentacja: Priorytety i działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego - pdf (310KB)
Prezentacja: Program PARTNER - pdf (261KB)