Historyczna sala Sejmiku w rękach samorządu

Marszałek Województwa Śląskiego oraz Wojewoda Śląski zawarli porozumienie w sprawie przekazania Sali Sejmu Śląskiego

W ten sposób została zamknięta dyskusja , tocząca się od prawie dziesięciu lat, kto powinien być gospodarzem historycznej Sali. Dziś, podczas Sesji Sejmiku Województwa, na mocy porozumienia Wojewoda Śląski oddał w użyczenie Marszałkowi Salę Sejmu Śląskiego.

„Przekazanie Sali Sejmu Śląskiego ma swój symboliczny wymiar. Uzyskaliśmy pełniejsze prawa do historycznego pomieszczenia, które jest w naszej zbiorowej pamięci szczególnym miejscem. To tutaj kształtowała się najlepsza tradycja śląskiego parlamentaryzmu oraz samorządności, której jesteśmy następcami" - powiedział podczas uroczystego przekazania porozumienia marszałek Adam Matusiewicz.

Dotychczas Wojewoda, który jest właścicielem Gmachu Sejmu Śląskiego, decydował o zasadach i kosztach wynajmu sali. Za każdym razem Sejmik Województwa o każdej planowanej sesji musiał zawiadamiać służby wojewody i płacić za wynajem.

Podobne procedury obowiązywały przy organizacji pozostałych spotkań i konferencji organizowanych w tym miejscu przez Urząd Marszałkowski. Stawka za pierwsze trzy godziny wynosiła 200 zł, zaś każda kolejna godzina kosztowała 60 zł.

Teraz Samorząd Województwa może decydować o harmonogramie sesji oraz terminach organizowanych przez siebie imprez. Może użyczać też salę innym instytucjom czy też organizacjom. Nie może się to jednak odbywać na zasadach komercyjnych.

Na mocy porozumienia większość kosztów związanych z utrzymaniem Sali Sejmu Śląskiego ponosić będzie samorząd województwa. Dotyczy to m.in. kosztów eksploatacyjnych czyli opłat m.in. za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, sprzątanie. Tutaj Urząd Marszałkowski pokryje 75% rachunku. Podobny udział dotyczy planowanych remontów. Każda zmiana wymagać będzie jednak zgody Urzędu Wojewódzkiego.

Strony porozumienia przewidziały także wspólną modernizację historycznego miejsca, przy czym ¾ jej kosztów poniesie Urząd Marszałkowski, jako nowy gospodarz.

Gmach Sejmu Śląskiego został wybudowany w latach 1925-1929 z pieniędzy Skarbu Śląskiego. Przed wojną urzędowały w nim autonomiczne władze województwa. Obecnie właścicielem Gmachu Sejmu Śląskiego jest wojewoda.

Powierzchnia biurowa, jaką zajmuje w nim Urząd Marszałkowski, to 3,8 tys. mkw. Co miesiąc do Skarbu Państwa odprowadza ok. 174 tys. zł.

Dotychczas Wojewoda poza Salą Sejmu Śląskiego przekazał marszałkowi dwie sale - Błękitną i Szarą.