Ministerstwo Pracy szuka dodatkowych pieniędzy

Jest szansa, że Pieniądze z Funduszu Pracy dla województwa śląskiego mogą być większe niż założyło ministerstwo

Podczas spotkania z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Czesława Ostrowska, podsekretarz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wyjaśniła, że w najbliższym czasie resort podzieli między województwa dodatkowe 465 milinów z Funduszu Pracy. Oznacza to, że do urzędów pracy w województwie śląskim trafi dodatkowo ok. 35 mln zł. W ten sposób łączna kwota środków na wsparcie bezrobotnych chcących założyć własny biznes wynosić będzie ok. 158 mln zł.

Mimo tej optymistycznej wiadomości tegoroczna pula dla województwa śląskiego, podobnie jak wszystkich regionów w kraju, będzie o wiele mniejsza niż w ubiegłym roku, kiedy to do nas trafiło ok. 393 mln zł. Minister Pracy Jolanta Fedak tłumaczyła, że decyzja została podyktowana koniecznością racjonalizacji wydatków budżetu państwa. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po krytycznym roku 2009 zaczęła się stabilizować. Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2010 r. wyniosła 1861 tys. osób i w porównaniu z końcem października 2010 r. wzrosła o 42,4 tys. osób (wzrost o 2,3%). Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad – październik) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 66,8 tys. osób (wzrost o 3,8%).

Podczas spotkania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Czesława Ostrowska zapewniła, że ministerstwo nie zamierza poprzestać na tak niskim poziomie dofinansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Jeśli sytuacja finansowa państwa się poprawi, to najprawdopodobniej w maju można będzie zwolnić dodatkowe środki dla województw.

Uczestniczący w spotkaniu Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego zaapelował do Ministerstwa o podjęcie działań mających na celu zwiększenie budżetu Funduszu Pracy.

Przy obecnym stanie dofinansowania, mimo obiecanych podwyżek, urzędy pracy czeka ciężki rok. Będą one zmuszone do ograniczenia praktycznie wszystkich form aktywnego wsparcia szukających zatrudnienia. Oznacza to między innymi zmniejszenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, skrócenie staży do niezbędnego minimum i mniej działań promocyjnych. Zmniejszy się także liczba bezrobotnych, którzy mogą skorzystać z programów aktywizacji zawodowej.

Decyzja Ministra Pracy wywołała zaniepokojenie wśród radnych województwa śląskiego. Dzień przed wizytą podsekretarz Ostrowskiej Sejmik Województwa Śląskiego zaapelował o zwiększenie kwoty Funduszu Pracy dla regionu. Radni wskazują na zagrożenia dla rynku pracy przy tak niskim poziomie dofinansowania. Niemal tydzień wcześniej Wojewódzka Rada Zatrudnienia, kolegium doradcze Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie rynku pracy zajęła stanowisko zbliżone do radnych Sejmiku.