Równość szans - to się opłaca! - konferencja 8 marca

Na Dzień Kobiet w Kinoteatrze Rialto w Katowicach zaplanowano konferencję poświęconą promowaniu zasady równościowej wśród mieszkańców województwa śląskiego.

Na początku przedstawiane zostaną historyczne i społeczne uwarunkowania polityki równości oraz podstawowe zagadnienia związane z zasadą równości szans. Uczestnicy konferencji zapoznają się z mechanizmami tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Wojewódzki Urząd Pracy, bazując na wynikach badań, przedstawi obecną sytuację na śląskim rynku pracy kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób po 50 roku życia.

Motywem przewodnim konferencji będzie prezentacja „dobrych praktyk" projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektodawcy chcą udowodnić, że ciekawie zaplanowane i sprawnie wdrożone działania promujące zasadę „gender" przy realizacji projektu są możliwe.

Dzięki tym przykładom uczestnicy dowiedzą się , jak przygotować projekt, by zasada równości szans nie stanowiła jedynie oderwanego od rzeczywistości przepisu.

W czasie przerw będzie można uzyskać więcej informacji na temat wdrażania „zasady równościowej" w punkcie konsultacyjnym, w którym pomocą będzie służyć ekspertka z rybnickiego Regionalnego Ośrodka EFS.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się: przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zajmująca się tematyką „równościową", pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawicielki środowiska naukowego oraz koordynatorzy i beneficjenci projektów POKL.

Konferencję zakończy słodki akcent w postaci projekcji filmu „Karmel". Udział w konferencji jest bezpłatny.

Linki do stron zewnętrznych
Program konferencji i rejestracja