Christophe Ceska gościem marszałka

Wizyta konsula generalnego Austrii

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i związane było z objęciem przez Adama Matusiewicza funkcji marszałka.

Christophe Ceska - Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie urodził się w Neuilly sur Seine we Francja. Ukończył Studia na Uniwersytetach w Salzburgu i Wiedniu, jest magistrem prawa.

W dyplomacji pracuje od 1993 roku, najpierw w departamencie prawnym i konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii, potem w gabinecie ministra spraw zagranicznych dra Aloisa Mocka. W latach 1995-1999 był zatrudniony w Ambasadzie Republiki Austrii w Paryżu i Londynie. Pracował też w Przedstawicielstwie Austrii przy Unii Europejskiej oraz w wydziałach MSZ związanych ze współpracą w dziedzinie sądownictwa i współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Konsulem generalny Republiki Austrii w Krakowie jest od maja 2008.

Zna język niemiecki, francuski i angielski. Jego hobby to jazda na nartach, wspinaczki górskie, nurkowanie i golf.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid. 


tagi: