Ostatnia sesja w pierwszej kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego

W dniu dzisiejszym po raz ostatni w czasie pierwszej kadencji zebrał się na posiedzeniu Sejmik Województwa Śląskiego
Gośćmi obrad w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach byli m.in. Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Senator Krystyna Doktorowicz oraz rektorzy uczelni wyższych z Województwa Śląskiego. Pierwsza kadencja Samorządu Województwa Śląskiego rozpoczęła się 11 października 1998 roku, a zakończy po 1461 dniach – 10 października 2002 roku. Sejmik pierwszej kadencji tworzyło 75 radnych. 59 z nich zasiadało w ławach sejmikowych przez całą kadencję, 13 zostało posłami i zrezygnowało z mandatu radnego województwa. Posłami zostali: Piotr Mateja, Wiesław Okoński, Zbigniew Podraza, Grażyna Staniszewska, Wojciech Szarama, Jan Szwarc, Tomasz Tomczykiewicz, Jan Rzymełka, Marek Lewandowski, Antoni Kobielusz, Jacek Kasprzyk oraz Zbyszek Zaborowski. Miłosław Sekuła objął fotel prezesa NIK, co wymagało zrzeczenia się mandatu. W czasie kadencji zmarli radni Teresa Śliwa i Andrzej Osiecki. Prezydium Sejmiku tworzyli Ryszard Ostrowski – Przewodniczący Sejmiku oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku – Marek Trombski, Bożena Siedlecka i Wojciech Szarama, którego 28 grudnia 2001 zastąpił Henryk Zaguła. Sejmik obradował 57 razy podejmując 1047 uchwał. Radni uczestniczyli w pracach 16 komisji.