Nauczyciel – autorytet czy wzór osobowy

O wymaganiach stawianych współczesnym nauczycielom, sposobach podniesienia rangi zawodowej oraz możliwościach odbudowywania etosu nauczycielskiego dyskutowano podczas dzisiejszej konferencji "Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie"
W Sali Sejmu Śląskiego zebrali się pedagodzy i dyrektorzy placówek edukacyjnych z Województwa Śląskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Śląskiego Kuratorium Oświaty. Patronat nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht. Mówiono o kształtowaniu osobowości nauczyciela, kwestii jego autorytetu w świetle współczesnych reform oświatowych wprowadzanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Referaty wygłosili m.in. dr Bronisław Dymara, prof. Katarzyna Olbrycht, prof. Ryszard Pachociński oraz prof. Antoni Smołalski i prof. Marian Świeżyński. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń nt. aktualnej pozycji zawodu nauczycielskiego. W trakcie dyskusji mówiono o konieczności podjęcia przez różne środowiska działań, które doprowadziłyby do wzmocnienia społecznej pozycji tej grupy zawodowej. Uzupełnieniem konferencji była wystawa plastyczna „Mój nauczyciel”, przygotowana przez uczniów z Bielska–Białej Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie we współpracy Regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach i Bielsku–Białej oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno–Edukacyjnym METIS w Katowicach.