ESK ze wsparciem Sejmiku

Katowice mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.

Na wniosek Zarządu Sejmik Województwa podjął uchwałę o zabezpieczeniu 25 mln w budżecie województwa na lata 2012- 2016. Ponadto w wydarzenia kulturalne zostaną włączone instytucje kultury zarządzane przez Samorząd Województwa. Warunkiem wsparcia finansowego jest jednak uzyskanie przez Samorząd Katowic tytułu ESK.

Dzisiaj drugi wniosek aplikacyjny Katowic w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 trafi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z mocnych punktów są gwarancje finansowe dotyczące realizacji planowanych wydarzeń.

Wcześniej, w październiku ubiegłego roku miasto znalazło się na tzw. krótkiej liście. Do pokonania w rywalizacji zostały Gdańsk, Lublin, Warszawa i Wrocław. Niemal od samego początku w staraniach Katowic uczestniczy wojewódzka instytucja Ars Cameralis.

Za niespełna pięć lat dwa miasta - polskie i hiszpańskie - będą Europejskimi Stolicami Kultury. Tymczasem, oprócz zaszczytnego tytułu, jest o co walczyć. Oprócz 1,5 mln zł nagrody do Katowic może trafić kilkadziesiąt milionów euro na realizację projektów kulturalnych.

Tytuł ESK może nosić jedno miasto. Może ono jednak reprezentować większy obszar, nawet cały region. Radni Wojewódzcy, udzielając wsparcia, kierowali się doświadczeniami Essen. W 2010 roku, reprezentując Zagłębie Ruhry, miasto zjednoczyło potencjał całego regionu, a wydarzenia kulturalne przyniosły wszystkim 53 miastom długotrwałe korzyści. Zwycięzcę konkursu poznamy 22 czerwca.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2011 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na realizację 12 projektów wyłonionych w konkursie przez Zarząd Województwa przeznaczono 1 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne tzw. zabytków ruchomych, jak np. rzeźby, obrazy, polichromie, rękodzieło artystyczne. Dofinansowanie jest też przeznaczone na kontynuację prac konserwatorskich z lat ubiegłych, niezależnie od źródła pozyskanych wcześniej dotacji. Wsparcie w ramach konkursu można otrzymać m.in. na ekspertyzy i badania konserwatorskie, projekty budowlane oraz dotyczące odtworzenia kompozycji wnętrz.

Radni dali również zielone światło dla przekształceń w strukturach dwóch wojewódzkich placówek służby zdrowia.

W strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie powstanie Oddział Rehabilitacji Dziennej. Z usług będą mogli korzystać pacjenci głównie po urazach i udarach. Na oddziale zostanie utworzone 40 miejsc, rehabilitacja potrwa od 3 do 6 tygodni. Każdy pacjent będzie mógł liczyć na 5 zabiegów dziennie. Obecnie szpital posiada wymagane wyposażenie. Aby oddział mógł ruszyć, szpital musi adaptować pomieszczenia. Według szacunków koszt utworzenia nowego oddziału to 18 tys. zł.

Także w Dziecięcym Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Bucze" w Górkach Wielkich powstanie 24-łóżkowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Będzie on specjalizować się w terapii dysfunkcji narządów ruchu, której przyczynami są najczęściej urazy lub wady postawy. Ośrodek posiada już niezbędny sprzęt oraz dostosowane pomieszczenia po zakończonej niedawno modernizacji.