Marszałek wręczył nagrody twórcom i animatorom kultury

Laureatami Marcin i Bartłomiej Oleś, Robert Talarczyk, Marcin Wrona, Zbigniew Micherdziński, Jerzy Połoński i Krzysztof Mazik
Dziś, w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach wręczono nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców oraz nagrody za upowszechnianie kultury. Nagrody dla młodych twórców przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Nagrody otrzymali:
  • Marcin Oleś i Bartłomiej Oleś (jedna nagroda) – muzyka – za znaczący dorobek w dziedzinie jazzowej,
  • Robert Talarczyk – teatr – za znaczący dorobek aktorski,
  • Marcin Wrona – film – za znaczący dorobek w dziedzinie filmu oraz promowanie Śląska w kraju i za granicą.
Nagrody za upowszechnianie kultury przyznawane są za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu uczestnictwa w kulturze. W tym roku otrzymali je:
  • Zbigniew Micherdziński – animator kultury, wychowawca młodzieży, twórca i kierownik Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej,
  • Jerzy Połoński – aktor, reżyser, instruktor teatralny, kierownik Pracowni Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach,
  • Krzysztof Mazik – właściciel Galerii Sztuki "Inny Śląsk" w Tarnowskich Górach.
Na konkurs wpłynęły 32 wnioski. Laureatów wyłoniła komisja konkursowa reprezentująca instytucje kultury z terenu województwa. Nagrodzeni młodzi twórcy otrzymali po 4 000 zł, natomiast popularyzatorzy kultury po 5 000 zł.
Załączniki