Powstaniec Śląski Play

Terenowa gra miejska. Zgłoszenia do 10 czerwca

Gra odbędzie się 18 czerwca 2011 r. Do udziału zgłaszać się mogą 3-5-osobowe drużyny młodzieży, grupy szkolne oraz rodzinne.

Powstaniec Śląski Play to terenowa gra miejska polegająca na dotarciu pieszo do znajdujących się w różnych miejscach Katowic obiektów związanych z powstaniami śląskimi oraz wykonaniu specjalnych zadań.

Drużyny uczestniczące w grze otrzymają mapy i instrukcje. Zadaniem zespołów jest dotarcie do punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie, gdzie drużyna otrzyma zadanie i będzie zobligowana do wykonania specjalnych zadań weryfikujących wiedzę dotyczącą Powstań Śląskich, w których to musi wykazać się inicjatywą oraz kreatywnością. Mile widziane są stroje z czasów epoki powstań śląskich.

Dla najlepszych drużyn przewidziano nagrody pieniężne.

Udział należy zgłosić poprzez wypełnienie karty uczestnictwa i dostarczenie jej do siedziby Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, (40-057 Katowice, ul. PCK 19) do 10 czerwca 2011 r. do godz. 16.00 osobiście lub drogą mailową (skan podpisanej karty uczestnictwa).

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Samorządową Instytucję Kultury - Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach w partnerstwie z Muzeum Śląskim, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Teatrem Śląskim w Katowicach, Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny, Biurem ESK 2016 Katowice, Urzędem Miasta w Katowicach.

Celem wydarzenia realizowanego w ramach obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich  jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką Powstań Śląskich poprzez przekazanie w sposób interaktywny wiedzy oraz poznanie kontekstów zdarzeń historycznych za pomocą analizy i łączenia faktów.

Regulamin gry i karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach (www.rok.katowice.pl)