Pierwsza w drugiej kadencji sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza w drugiej kadencji sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
„Macie zapał do pracy na rzecz województwa, jesteście gotowi do współpracy i pełni szacunku dla naszych wyborców” – tymi słowami powitała nowych radnych przewodnicząca obradom Ludgarda Buzek. Na początku obrad radni złożyli uroczyste ślubowanie– „Uroczyście ślubuję czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli”. Porządek obrad przewidywał również wybór Przewodniczącego Sejmiku. Radni nie wybrali jednak dzisiaj nikogo na to stanowisko. Pod głosowanie zgłoszono jedną kandydaturę. Pochodząca z Częstochowy Halina Rozpondek (PO–PiS) nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów i tuż przed drugim głosowaniem wycofała swoją kandydaturę. Podczas dzisiejszego posiedzenia nie zgłoszono żadnych innych kandydatur. W tej sytuacji, zgodnie z regulaminem Sejmiku, przewodnicząca obrad zarządziła przerwę do dnia 26 listopada 2002. Sejmik Województwa Śląskiego drugiej kadencji liczy 48 radnych. 20 mandatów objęło SLD, 10 PO–PiS, 7 LPR, 6 Samoobrona, 4 Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego a 1 – Unia Samorządowa.
Linki do stron zewnętrznych
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego drugiej kadencji