Jak wykorzystać fundusze europejskie?

Wybrano nowych członków Regionalnych Komitetów Sterujących
Tematem spotkania było wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Województwie Śląskim. Dokonano również wyboru przedstawicieli samorządu do Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001–2003 oraz Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programu SAPARD. „O obliczu Śląska decydują gminy. Od ich aktywności zależy jak zostaną wykorzystane środki pomocowe Unii Europejskiej” – stwierdził podczas spotkania Michał Czarski. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. realizację funduszu PHARE oraz założenia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach PHARE Województwo Śląskie otrzyma 70,2 mln euro. Jeśli Polska zostanie członkiem Unii Europejskiej w roku przyszlym, to w latach 2004–2006 do województwa z Funduszy Strukturalnych trafi kwota 284 mln euro. Ponadto ok. 1,2 mld euro może zostać przyznane z Funduszu Spójności oraz programów sektorowych. Podczas spotkania samorządowcy wybrali 6 przedstawicieli do RKS Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego oraz 4 przedstawicieli do RKS Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programu SAPARD. Do zadań komitetów należy ocena i rekomendowanie Zarządowi Województwa projektów przygotowywanych przez instytucje, które mogą ubiegać się o takie finansowanie.
Załączniki
Przedstawiciele samorządów w Regionalnych Komitetach Sterujących