Oświadczenie Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie sytuacji śląskiej służby zdrowia

W związku z pogorszeniem się warunków finansowania służby zdrowia w Województwie Śląskim Sejmik Województwa Śląskiego podczas nadzwyczajnej sesji wydał oświadczenie, które zostanie przekazane do samorządów lokalnych, śląskich parlamentarzystów oraz związków zawodowych.
Sejmik Województwa Śląskiego, obradujący na Nadzwyczajnej Sesji w dniu 27 stycznia 2003 roku po zapoznaniu się z opiniami przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, a także po wysłuchaniu strony związkowej wyraża dezaprobatę wobec pogorszenia warunków finansowania służby zdrowia województwa śląskiego. Decyzje dotyczące finansowania służby zdrowia uderzają bezpośrednio w mieszkańców naszego regionu, którzy są szczególnie narażeni na skutki szkodliwego działania środowiska, skażonego wieloletnim oddziaływaniem przemysłu. Nie do przyjęcia są tłumaczenia Rządu, jakoby należało wyrównać szanse innych regionów w zakresie finansowania służby zdrowia kosztem województwa śląskiego. Żądamy od Rządu i Sejmu RP, a szczególnie od śląskich parlamentarzystów, podjęcia inicjatywy zmieniającej obecnie obowiązujące prawo, które umożliwia urzędnikom resortu zdrowia dowolny rozdział ciężko wypracowanych środków pod hasłem tzw. „wyrównywania szans”. Domagamy się również respektowania podpisanych umów zawartych pomiędzy stroną rządową i związkową z dnia 15 stycznia br. a dotyczących słusznych żądań społeczności województwa śląskiego.