Rozmowy o współpracy międzyregionalnej

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz spotkał się dziś z Konsulem Generalnym RP w Ostrawie Andrzejem Kaczorowskim
Podczas spotkania Marian Jarosz poinformował konsula o rozwoju współpracy Województwa z Krajem Morawsko–Śląskim. Szczególną uwagę poświęcił rozwojowi wymiany gospodarczej, kulturalnej oraz młodzieżowej. Rozmawiano także na temat perspektyw współpracy przygranicznej oraz rozbudowie dróg i przejść granicznych. Konsul Generalny zadeklarował aktywne wspieranie inicjatyw podejmowanych w ramach współpracy obydwu regionów.