Uchwalono budżet Województwa Śląskiego na 2003 rok

Wydatki Województwa Śląskiego wyniosą w tym roku 580,9 mln złotych
Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto budżet województwa. Planowane dochody województwa wyniosą 575 656 712 zł. W tej kwocie dochody budżetu własnego stanowią 545 702 712 zł (94,8% budżetu), a zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29 954 000 zł (5,2%). W budżecie województwa wydatki wynoszą 580 931 712 zł. Największe kwoty przeznaczone zostaną na transport (297 084 670 zł), oświatę (62 483 148 zł) oraz kulturę (60 271 068 zł). Ochrona zdrowia otrzyma 40 724 000 zł, natomiast kultura fizyczna 19 805 000 zł. Radni zdecydowali także o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 mln zł. Zostanie on przeznaczony na integrację komunikacji pasażerskiej KZK GOP. W ten sposób dotacja zostanie podwyższona z planowanych dwóch do ośmiu milionów złotych. Wysokość zadłużenia Województwa Śląskiego na koniec roku w stosunku do dochodów własnych wyniesie 40,3%, przy ustawowej granicy na poziomie 60%. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu województwa na rok 2003. Za przyjęciem budżetu głosowało 37 radnych, przeciw było pięciu. Jeden radny wstrzymał się od głosu.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu na rok 2003