Wizyta przedstawicieli Parlamentu Flamandzkiego

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński spotkał się przedstawicielami Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich Parlamentu Flamandzkiego
Spotkanie z Wicemarszałkiem było częścią wizyty delegacji flamandzkiej w Polsce. Parlamentarzyści zapoznali się z procesami restrukturyzacji przemysłu oraz rozwojem nowych dziedzin gospodarki. Rozmowy dotyczyły także łagodzenia społecznych skutków redukcji zatrudnienia w górnictwie oraz wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyła także Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko–Ludwik.