Rozstrzygnięto konkursy w dziedzinie edukacji regionalnej i nauki

Dofinansowanie otrzymało 25 projektów
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął I edycję konkursów na dofinansowanie projektów związanych z edukacją regionalną oraz organizacją sesji i sympozjów naukowych. Spośród 85 złożonych wniosków wyłoniono 21. Zostaną one dofinansowane na łączną kwotę 47 tys. złotych. Dotacje otrzymają m.in. „V Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego” realizowany przez Związek Górnośląski, „I Spotkania Chórów Dziecięcych”, których organizatorem jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zabrzu” oraz „XX Ogólnopolski Sejmik Matematyków”– projekt stowarzyszenia „Z nauką w przyszłość” w Katowicach. Zarząd przyznał także 24 tys. zł dla 4 wniosków w ramach I edycji konkursu na dofinansowanie sesji i sympozjów naukowych. Dzięki środkom z budżetu Województwa zorganizowane zostaną m.in. sesje naukowe dotyczące górnośląskiej symboliki samorządowej oraz heraldyki i genealogii szlachty śląskiej organizowane przez Instytut Tarnogórski i Muzeum. Na liście dofinansowanych projektów znajduje się także sympozjum „Rola Stowarzyszeń we wspieraniu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej” organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Upośledzonych „Wystarczy być”. Do edycji konkursu zgłoszono 18 wniosków. Zgodnie z regulaminem Konkursu, do 31 marca br. można składać wnioski do II edycji konkursów. W budżecie Województwa Śląskiego zarezerwowano dla najlepszych 67 tys. zł.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów związanych z edukacją regionalną w roku 2003
Lista dofinansowanych sesji i sympozjów naukowych w 2003 roku 


tagi: