Rola samorządu terytorialnego w jednoczącej się Europie

Samorząd terytorialny jako podmiot kreujący życie społeczności lokalnej w jednoczącej się Europie był tematem dzisiejszej konferencji w Gmachu Sejmu Śląskiego
Na spotkaniu obecni byli m.in. Marszałek Województwa Michał Czarski, Prorektor ds. Nauki Akademii Ekonomicznej prof. Halina Henzel, prof. Julian Auleytner z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz parlamentarzyści z Województwa Śląskiego. W czasie spotkania omówiona została problematyka kreowania życia społeczności lokalnej oraz aktywność organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy potrzebującym. Położono także duży nacisk na wykorzystanie Funduszy Strukturalnych i ich wpływ na rozwój samorządu i przedsiębiorczości w gospodarce. Współorganizatorem konferencji był Samorząd Wojewódzki, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.