Województwo przekazało pogotowie ratunkowe miastu Żory

Zarząd Województwa Śląskiego zawarł porozumienie z miastem Żory w sprawie przekazania pogotowia ratunkowego.
Na jego mocy miasto otrzyma na własność wyposażenie placówki. Zostanie także zachowany dotychczasowy status wszystkich pracowników pogotowia. Pogotowie ratunkowe w Żorach dysponuje trzema karetkami pogotowia oraz jednym ambulansem. W 2002 roku lekarze pogotowia interweniowali 4,7 tys razy, w ambulatorium udzielono pomocy 5,4 tys. pacjentom. Przekazanie pogotowia miastu nastąpiło w ramach tworzenia zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego w poszczególnych powiatach oraz w skali województwa. System ma zwiększyć skuteczność pogotowia. Podobne porozumienia Zarząd Województwa zawarł z samorządami lokalnymi. Na ich podstawie w latach 2001- 2002 przekazano stacje pogotowia ratunkowego miastom Częstochowa i Chrzanów oraz powiatowi raciborskiemu.
Załączniki
Treść porozumienia 


tagi: