Czas na konsultacje

Trwa seria spotkań dotyczących samorządowego programu łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie
Kolejnym etapem prac nad projektem "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego", jest cykl pięciu spotkań konsultacyjnych. Zarząd Województwa zaprosił na nie przedstawicieli regionalnych środowisk opiniotwórczych oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Spotkania odbyły się w dniach 31 marca – 2 kwietnia z udziałem:
  • starostów powiatów ziemskich Województwa Śląskiego,
  • przedstawicieli regionalnych samorządów gospodarczych i prywatnych przedsiębiorców,
  • prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin górniczych,
  • przedstawicieli regionalnych struktur związkowych (2 spotkania).
Goście Zarządu otrzymali wcześniej roboczy dokument samorządowego programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie. Przedstawiając projekt Programu tak szerokiej grupie gospodarczych i samorządowych ekspertów, Zarząd Województwa realizuje koncepcję poddania go powszechnej ocenie pod kątem możliwości wprowadzenia do dokumentu ewentualnych uzupełnień bądź udoskonaleń. Intencją Zarządu jest, by Program posiadał charakter kompleksowej wizji gospodarczej przyszłości regionu, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji przekształceń zachodzących na rynku pracy. Każdy głos w dyskusji może być włączony do treści Programu, który – w tej fazie – jest dokumentem otwartym i dostępnym dla każdego kto identyfikuje się z jego założeniami. Czas na konsultacje - więcej
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego
Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego