Wręczono odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP

15 osób zasłużonych dla Województwa Śląskiego
Złoty Krzyż Zasługi dla Łucji Ginko
Dziś w Sali Złotej Gmachu Sejmu Śląskiego Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Wśród uhonorowanych znalazła się Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Łucja Ginko, która otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie przyznano za znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wieloletnią działalność społeczno – kulturalną. Dyrektor Ginko wchodziła w skład Społecznego Komitetu Budowy Biblioteki Śląskiej, obecnie uczestniczy w pracach Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Śląskiego. W uroczystości wziął udział Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski.