Zmiany personalne w GARR

Dzisiaj w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Jednym z punktów porządku obrad były zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej GARR. Ze stanowiska członka zarządu został odwołany Grzegorz Wolnik. Na to stanowisko powołano jednogłośnie Andrzeja Sowę. Andrzej Sowa ma 32 lata, jest doktorem nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie ukończył w Katedrze Finansów AE w Katowicach. Od 10 lat pracuje w Banku Śląskim, obecnie jest na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału BŚ w Gliwicach. Dr Sowa jest również wykładowcą w Profesjonalnej Szkole Biznesu w Krakowie. Nastąpiły również zmiany w składzie i liczebności członków Rady Nadzorczej GARR. Ze składu Rady zostali odwołani: Sebastian Krajewski, Krzysztof Lehnort, Janusz Okrzesik, Jacek Jagodziński, Jacek Brzezinka oraz Sławomir Świerczyński. Do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: Franciszek Procek, Zbigniew Kaiser, Jarosław Augustynowicz, Wojciech Łubianka i Elżbieta Bieńkowska.