Dobre perspektywy dla Polski w Unii Europejskiej

Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny pozytywnie ocenił sposób wykorzystania przez Polskę unijnych funduszy pomocowych
W Sali Sejmu Śląskiego rozpoczęło się dwudniowe X Forum Społeczno-Gospodarcze „Integracja Europejska”. Organizatorem konferencji jest Regionalna Izba Gospodarcza. Pierwszy dzień obrad poświęcony był społecznym i gospodarczym aspektom przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Forum jest adresowane do środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych oraz organizacji pozarządowych. W debacie uczestniczą przedstawiciele Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE-Polska. Wyniki Forum posłużą przedstawicielom obu Komitetów do sformułowania opinii dotyczących społecznego i gospodarczego stopnia przygotowania Polski do wstąpienia do UE. Dzisiaj mówiono m.in. o zasadach prowadzenia polityki regionalnej oraz społecznych i socjologicznych aspektach transformacji gospodarczej. Otwierając obrady Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski podkreślił konieczność wykazywania przez mieszkańców regionu przedsiębiorczości i aktywności w podnoszeniu zawodowych kwalifikacji i poszukiwaniu nowych miejsc na rynku pracy. Jednym z warunków gospodarczego rozwoju regionu jest wewnętrzna transformacja społeczeństwa i kreowanie wśród osób w wieku produkcyjnym postaw opartych na samodzielnym poszukiwaniu dróg poprawy osobistej sytuacji życiowej. „Należy popierać nie tylko inwestycje w kapitał materialny, ale również, a raczej przede wszystkim w kapitał ludzki i intelektualny”. Marszałek przedstawił także strategię wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności. Szacuje się, że w pierwszych latach funkcjonowania w strukturach UE Województwo może otrzymać od 1,2 do 1,8 mld euro. Będą to środki zarówno z Sektorowych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez poszczególne ministerstwa jak i Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym kluczową rolę pełni Zarząd Województwa. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie prof. Marka Szczepańskiego, który przedstawił wyniki badań społecznych obaw i nadziei na rok przed wstąpieniem Polski do Unii oraz zaprezentował socjologiczną diagnozę stopnia dostosowania polskiego społeczeństwa do przejęcia unijnych standardów. Podczas konferencji prasowej Członek Komitetu Społeczno - Ekonomicznego UE, pani Dagmar Boving pozytywnie oceniła przygotowania Polski do członkostwa w UE. „Dotychczasowe doświadczenia są lepsze niż w innych krajach kandydackich. Powinniście kłaść jeszcze większy nacisk na pozyskiwanie partnerów zagranicznych do wspólnych działań”- przekonywała. Zdaniem Erika Ehnmarka Polska w przygotowaniach do wstąpienia do struktur unijnych dokonała znaczącego postępu. „Polska bardzo dobrze wykorzystała możliwości jakie dają fundusze akcesyjne”. Jutro uczestnicy forum będą omawiać problemy ochrony środowiska w Polsce.
Zobacz również