Święto 3 Maja: europejskie wyzwania, troski i nadzieje

W Katowicach odbyły się uroczystości z okazji 212 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 82 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
Tradycyjne obchody rozpoczęły się mszą za Ojczyznę w Archikatedrze Chrystusa Króla. W swoim kazaniu Metropolita Katowicki, Arcybiskup Damian Zimoń wyraził troskę o konsekwencje gospodarczej i społecznej przebudowy regionu i kraju. Metropolita wskazał na wagę moralnych aspektów planowanych reform oraz wyraził zaniepokojenie rosnącą biedą, bezrobociem i postępującym rozwarstwieniem społeczeństwa. Wobec coraz bardziej jaskrawych przejawów społecznych nierówności szczególnej wagi nabiera potrzeba wysuwania na pierwszy plan dobra wspólnego i międzyludzkiej solidarności. U stóp Pomnika Powstańców Śląskich złożono hołd bohaterom powstań oraz mówiono o zbliżającym się referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wskazując na historyczne powiązania ideałów Konstytucji 3 Maja z kolejnym, istotnym dla losów Polski wydarzeniem o dziejowym znaczeniu. Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski apelował o powszechny udział w unijnym referendum i wyraził przekonanie, iż 8 czerwca będziemy mogli powtórzyć słowa wypowiedziane przez prezydenta Kwaśniewskiego w Atenach: "Witaj Europo – wolny związku wolnych narodów". "Polskę czeka wydarzenie o historycznym wymiarze. Oddajmy w referendum nasze głosy kierując się tymi samymi przesłankami, które 212 lat temu inspirowały polskich patriotów do stworzenia dokumentu uznawanego przez historyków za europejski drogowskaz ku wolności i demokracji" - powiedział podczas uroczystości Marszałek Czarski. "Dla osiągnięcia ważnych społecznych celów warto rezygnować z partykularnych interesów i stawać ponad podziałami". W obchodach święta narodowego Samorząd Województwa reprezentowali także Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek oraz radna Jolanta Kopiec.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Przemówienie Marszałka Michała Czarskiego u stóp Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach  Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach

Załączniki
Przemówienie Marszałka Województwa Śląskiego