Goście z Francji

W Katowicach przebywa delegacja regionu Nord–Pas de Calais
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, podczas którego Członek Zarządu Województwa Marian Jarosz rozmawiał z francuskimi gośćmi o rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki, wymiany kulturalnej oraz promocji Województwa Śląskiego w regionie Nord–Pas de Calais. Ze strony francuskiej w rozmowach uczestniczyli Jean Jacques Pringua z Komitetu Regionalnego Turystyki oraz Jean Pierre Stobiecki z Agencji Rozwoju Regionalnego Nord–Pas de Calais. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele polskich izb turystycznych. Francuzi wyrazili zainteresowanie organizacją wypoczynku dla pracowników dużych przedsiębiorstw z regionu Nord–Pas de Calais w ośrodkach wczasowych na terenie Województwa Śląskiego. Dyskutowano także o promocji walorów turystycznych naszego województwa we Francji oraz omówiono organizację jego prezentacji podczas przyszłorocznych targów turystycznych Tourissima w Lille. Prezentacja Województwa Śląskiego w Lille związana będzie z faktem, iż 2004 będzie rokiem Polski we Francji. Jutro delegacja z Nord–Pas de Calais odwiedzi najciekawsze miejsca naszego regionu. Program wizyty przewiduje także rozmowy nt. wymiany kulturalnej, współpracy w pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz spotkania z przedstawicielami instytucji kulturalnych. 17 maja w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku delegacja weźmie udział w imprezie "Dzień z Unią Europejską" promującej integrację Polski z UE.