Zostaw podatek w regionie

Organizacje pożytku publicznego z województwa śląskiego czekają na wsparcie - na nasz 1% podatku

Coraz hojniej przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tendencję tę widać także w województwie śląskim. W latach 2009-2011 (według danych Izby Skarbowej w Katowicach) przekazywaliśmy odpowiednio: 46,5 mln zł, 52 mln zł i 60,5 mln zł.

Z jednej strony to cieszy, z drugiej - martwi z powodu tego, że śląscy podatnicy wybierali w ponad 40% OPP z województwa mazowieckiego i tylko w 37,5% ze swojego. Warto więc przypomnieć, że zgodnie z ustawą (z 2004 r.) o podatku dochodowym od osób fizycznych to podatnicy - czyli my, a nie rozliczający nas pracodawcy (bez względu na to, gdzie mają siedzibę) - decydują, komu nasz 1%  przekazać.

Czas do namysłu i właściwej decyzji mamy do 30 kwietnia 2013 r.

Stąd też apel Joanny Stępień, pełnomocnika Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans, zachęcający do przekazywania 1% podatku przede wszystkim dla rodzimych OPP. „W tym roku do współudziału zaprosiliśmy firmy, które zajmują się transportem zbiorowym. Toteż w pociągach Kolei Śląskich, autobusach KZK GOP i Tramwajach Śląskich znajdą się plakaty promujące tę naszą akcję. Mamy nadzieję, że dzięki temu dotrzemy do szerszej grupy ludzi niż w roku ubiegłym" - tłumaczy Joanna Stępień.

W tym roku (podobnie jak w latach poprzednich) wypełnienie wniosku o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP jest bardzo proste. Trzeba tylko umieścić w formularzu PIT numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji pozarządowej oraz kwoty, jaką na jej rzecz chcemy przekazać. I tu ważna uwaga: kwota ta nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania - po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Pamiętajmy także, że w naszym formularzu PIT, w stosownej rubryce, możemy wpisać zalecenia dla OPP - na jaki konkretny cel powinien trafić 1% naszego podatkowego odpisu (np. na wsparcie wybranego programu lub leczenie konkretnego pacjenta0. Informacje te muszą być przekazane OPP jako wskazania celów i propozycje rozdysponowania przekazanych kwot.

Do przekazania 1% podatku dochodowego uprawnieni są:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
  • podatnicy, którzy uzyskali przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-38),
  • podatnicy, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. (PIT-39),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) ,
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L),
  • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Przypominamy również, że dwa lata temu skrócono czas na złożenie korekty zeznania podatkowego. Podatnik ma tylko miesiąc (poprzednio dwa miesiące) na wprowadzenie koniecznych poprawek.  W związku z tym OPP szybciej otrzymują pieniądze. Środki finansowe trafiają na ich konta już od maja do lipca następnego roku - po roku podatkowym.

Sama procedura przekazywania 1% podatku nie uległa zmianie.

Pierwszym krokiem do przekazania darowizny na rzecz wybranej OPP jest umieszczenie takiej informacji w swoim zeznaniu podatkowym. Pamiętajmy też, żeby przed przekazaniem pieniędzy upewnić się, czy wybrana przez nas organizacja posiada wymagany przez fiskusa status OPP.

Poniżej zamieszczamy listę organizacji pożytku publicznego w naszym regionie, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku.

Wypełniony formularz PIT możemy złożyć osobiście, przesłać do właściwego urzędu skarbowego pocztą lub drogą elektroniczną (www.e-deklaracje.gov.pl). Wniosek o przekazanie 1% podatku zostanie zrealizowany tylko wówczas, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości swój należny podatek.


Załączniki
Plakat akcji w 2013 roku

Linki do stron zewnętrznych
Więcej nat 1% na stronie: ngo.slaskie.pl/1procent