Apel do mieszkańców Województwa Śląskiego

Podczas VIII Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni podjęli uchwałę o wystąpieniu z apelem do mieszkańców Województwa Śląskiego o wzięcie w dniach 7 i 8 czerwca br. powszechnego udziału w ogólnokrajowym referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Apel
do mieszkańców Województwa Śląskiego
o wzięcie udziału w ogólnokrajowym referendum
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

W związku ze zbliżającym się ogólnokrajowym referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się do mieszkańców regionu z apelem o wzięcie aktywnego udziału w referendum. Od wyniku czerwcowego referendum zależeć będzie los naszego Państwa i Narodu na wiele pokoleń.
Sejmik Województwa Śląskiego