Szkolenie PAIZ

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz otworzył seminarium "Inwestorzy a promocja gmin"
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli gmin i agencji rozwoju regionalnego z terenu Województwa Śląskiego. Seminarium prowadzą pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W czasie dwóch dni zajęć uczestnicy zapoznają się m.in. z założeniami polityki inwestycji zagranicznych w Polsce, zasadami współpracy z PAIZ oraz sposobami obsługi inwestorów. Uczestnicy seminarium poznają zasady tworzenia instrumentów promocji i marketingu, oferty inwestycyjnej oraz kreowania czynników lokalizacyjnych. Tematyka warsztatów dotyczy także oceny wiarygodności potencjalnych inwestorów, możliwości udzielania pomocy publicznej oraz zasad współpracy z kontrahentami. "Spowolnienie rozwoju gospodarczego wynika także ze zmniejszonej liczby nowych inwestorów w naszym regionie. To szkolnie wypływa zatem z potrzeby chwili. Mam nadzieję, iż jednym z jego rezultatów będzie podniesienie w Województwie Śląskim jakości obsługi inwestorów" – powiedział w czasie otwarcia Marian Jarosz. Współorganizatorem szkolenia jest Biuro ds. Informacji i Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.