Droga do Europy

Pod hasłem "Polska w Europie" trwały w Częstochowie Europejskie Dni Akademii Polonijnej
W ramach trzydniowego cyklu imprez i wydarzeń w minioną niedzielę uroczyście obchodzono dzień urodzin Papieża Jana Pawła II. W parku im. Staszica zorganizowano Familijny Piknik Europejski. Wczoraj na sali sesyjnej częstochowskiego Urzędu Miasta odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy Prezydentowi RP na Uchodźctwie - Ryszardowi Kaczorowskiemu. Dzisiaj pod Honorowym Protektoratem Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie Ks. Prof. dr Andrzeja Kryńskiego został wygłoszony VI Doroczny Wykład im. S. Korbońskiego. Były Prezydent RP Lech Wałęsa przedstawił wykład pt. "Polska i Europa w globalizującym się świecie", w którym zaprezentował osobistą wizję najnowszej historii RP oraz ustosunkował się do obaw i nadziei związanych z rolą Polski w zmieniającej się Europie. Po swoim wystąpieniu Lech Wałęsa odpowiadał na liczne pytania związane z polityczną i społeczną przebudową Polski w przededniu jej wstąpienia do Unii Europejskiej. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali Centrum Kongresowego Akademii Polonijnej wykładu Lecha Wałęsy wysłuchali m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski i b. premier Jerzy Buzek. Obecny był także Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. Marszałek Czarski pogratulował prezydentowi Kaczorowskiemu honorowego obywatelstwa Czestochowy oraz przeprowadził krótką rozmowę z Lechem Wałęsą.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Prezydent Lech Wałęsa w rozmowie z Marszałkiem Michałem Czarskim Wykład w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie Wypełniona do ostatniego miejsca sala Centrum Kongresowego Akademii Polonijnej Wykład byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy