Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Procedura ma wyłonić 18 dyrektorów placówek, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie oraz co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej. Preferowani będą kandydaci posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Do rozpatrzenia kandydatur zostanie powołana komisja konkursowa. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Placówkach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7) i Bielsku–Białej (ul. Piastowska 44). Kandydaci mogą składać oferty w terminie do 3 czerwca br. w sekretariacie Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok.487, 40–037 Katowice, ul. Ligonia 46, tel/fax. +48 (32) 255 35 82 lub 20 78 487).
Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie
tagi: