Eurogmina Śląsk

W Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
W ramach programu „Eurogmina Śląsk – partnerstwo w rozwoju lokalnym” pełnomocnicy gmin i powiatów ds. unijnych funduszy pomocowych zapoznali się z najnowszymi informacjami na temat procedur i preferencji w zakresie kwalifikowania projektów do finansowania z funduszy strukturalnych UE. Zagraniczni goście seminarium zaprezentowali projekty, które z uwagi na jakość i prawidłowość przygotowania uznano za wzorcowe. Przedstawione zostały także projekty, które nie uzyskały akceptacji. Analiza przyczyn ich odrzucenia pomoże uczestnikom seminarium uniknąć błędów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z naszego regionu. W seminarium uczestniczyli także eksperci z czterech regionów europejskich, gdzie restrukturyzację przemysłu oraz wiążące się z tym procesem przemiany społeczno-gospodarcze już przeprowadzono lub doprowadzono do znacznego stopnia zaawansowania. Otwierając seminarium Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski powiedział: Nie jesteśmy pierwszym regionem w zjednoczonej Europie, który przeżywa poważne zmiany strukturalne. Przed nami restrukturyzację przeszły Nord Pas-de-Calais, Północna Nadrenia Westfalia, Limburgia i Walia. Doświadczenia tych regionów w korzystaniu z unijnej pomocy są dla nas nieocenione. Dlatego właśnie zaprosiliśmy dzisiaj czterech ekspertów reprezentujących regiony, z którymi wiążą nas umowy partnerskie. Serdecznie witam: -Panią Sue Price z Walii -Panią Claudię Schulte z Północnej Nadrenii Westfalii -Pana Erica Cabarez, reprezentującego Nord Pas-de-Calais -Pana Luca Ghys z Limburgii (Belgia) Marszałek krótko scharakteryzował poszczególne regiony podkreślając walory ich doświadczeń oraz przydatność we wspomaganiu przemian planowanych w naszym regionie. Nord Pas-de-Calais jako obszar administracyjny jest stosunkowo młodym bo liczącym zaledwie dwadzieścia lat regionem. Nota bene - jeszcze młodsze w obecnych granicach jest nasze województwo. Region Nord Pas-de-Calais, niegdyś zawiązany z tradycyjnym przemysłem, dokonał głębokich przemian w strukturze gospodarczej i odważnie podjął wyzwanie jakie postawiła przed nim zjednoczona Europa. Obecnie Nord Pas-de-Calais zajmuje miejsce w czołówce rankingu najsilniejszych regionów Francji, głównie za sprawą inwestycji w rozwój nowoczesnych technologii. Północna Nadrenia Westfalia wprawdzie liczy aż 17 mln mieszkańców jest jednak regionem najbardziej podobnym do Śląska. Zagłębie Ruhry to jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w Europie z wielkimi złożami węgla kamiennego. Już od 50 lat dokonuje się tam poważna restrukturyzacja tradycyjnych sektorów gospodarki tracących rentowność i sens bytu. Niemieckie doświadczenia związane zarówno z inwestycjami infrastrukturalnymi jak i działaniami miękkimi (szkolenia, przekwalifikowania, wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości) mogą stanowić dla nas dobry przykład. Zarówno belgijska jak i holenderska część Limburgii przeszły długą drogę przekształceń z klasycznego zagłębia węglowego w region o ogromnym i zróżnicowanym potencjale i wysokim PKB, region oparty na zasobach ludzkich, a nie na węglu czy stali. Dziś Limburgia jest najlepszym przykładem modelowych przekształceń terenów poprzemysłowych oraz rewitalizacji miasteczek górniczych. Walia odbiega trochę od stereotypowego wizerunku regionu poprzemysłowego. Gros jej powierzchni zajmują bowiem tereny rolno-hodowlane. Centrum przemysłu ciężkiego skoncentrowane jest na niewielkim obszarze wzdłuż Kanału Bristolskiego. Walia jest dobrym przykładem przechodzenia od monokultur przemysłowych i hodowlanych do zdywersyfikowanego rynku usług turystycznych oraz małej i średniej przedsiębiorczości.
Załączniki
Prezentacja regionu Walii (Susan Price)
Prezentacja przedstawiciela Pólnocnej Nadrenii-Westfalii
Eurogmina Śląsk - przykłady projektow finansowanych z Funduszy Strukturalnych