Zabytki industrialne - nasz skarb nie(d)oceniony

Spotkanie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

Zabytki industrialne to jedno ze śląskich bogactw. Część z nich nadal ginie, ale wiele cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Czy są równie cenne jak na przykład stara kamienica czy dwór? Niejednokrotnie tak. Pełne niezwykłej urody i absolutnie unikalne.

To właśnie one czynią śląską ziemię ewenementem w europejskiej skali. O zagadnieniach związanych z dziedzictwem industrialnym i skali niezbędnych zadań do wykonania red. Jerzy Ciurlok rozmawiał będzie ze znawcą tematu - Dariuszem Walerjańskim z Muzeum Górnictwa w Zabrzu.

Spotkanie z cyklu „Rozbieranie Śląska" odbędzie się 25 września 2013 r. o godz. 18.00. Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Sala Gorczyckiego, ul. W. Korfantego 34  


tagi: