Przyszłość należy do przedsiębiorczych

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w województwie śląskim

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) jest ogólnoświatową inicjatywą mającą na celu promowanie przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi. Od czasu pierwszej edycji w 2008 roku inicjatywa rozszerzyła się już na 135 państw, w których ponad 24 000 partnerów zorganizowało wydarzenia angażujące ponad 7 milionów ludzi.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-24 listopada pod hasłem: „Przyszłość Przedsiębiorczości".

Każdego roku, w listopadzie, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowane są różnorodne imprezy poczynając od szkoleń i wykładów, poprzez konferencje i spotkania z przedsiębiorcami, a na wystawach, przedstawieniach i happeningach kończąc.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pełni rolę Regionalnego Koordynatora Światowego Dnia Przedsiębiorczości 2013. Z kolei na poziomie kraju odpowiedzialnym za koordynację działań jest Forum Młodych PKPP Lewiatan.

Szczegółowe informacje oraz wykaz wydarzeń w poszczególnych miastach znajdują się na stronach: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl oraz www.unleashingideas.org.

Aby organizować różnego rodzaju imprezy oraz zostać partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go do Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Kontakt:

Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Robert Orpych (rorpych@slaskie.pl )
Marcin Pogodziński (mpogodzinski@slaskie.pl)
tel. 32 77 40 002

Joanna Tworuszka (jtworuszka@slaskie.pl)
tel.  32 77 40 017

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy